O firmie

Maxi – Med specjalizuje się w odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych, a także innych odpadów niebezpiecznych.


Naszą ofertę kierujemy do instytucji działających w sektorze usług medycznych, takich jak kliniki, szpitale, ośrodki zdrowia, placówki opiekuńcze, prywatne oraz szkolne gabinety lekarskie i dentystyczne, przychodnie weterynaryjne, apteki, gabinety kosmetyczne, laboratoria analityczne, placówki naukowe jak również inne wyspecjalizowane podmioty.


Zapewniamy kompleksową obsługę, w tym profesjonalny transport odpadów niebezpiecznych spełniający wymogi ADR, wraz z dostarczeniem potwierdzonej karty przekazania odpadu. Posiadamy wymagane pozwolenia oraz spełniamy wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa.


Kluczowe znaczenie w działalności firmy zajmuje ochrona środowiska w połączeniu z pełną satysfakcją klienta. Współpraca z Maxi – Med zapewni Państwu wygodę oraz pełne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarowania odpadami.


Zapraszamy do współpracy!